PDF Tisk Email

Nová zelená úsporám pro bytové domy v březnu 2015

Publikováno: 11. 11. 2014


První výzva programu Nová zelená úsporám určená pro bytové domy je připravována na březen 2015. Určena bude pro renovace existujících bytových domů v Praze a pro novostavby v pasivním standardu v celé ČR.

Informovali o tom náměstkové ministra životního prostředí na konferencích Pasivní domy 2014, která proběhla nedávno v Brně, a Regenerace bytového fondu a staveb občanské vybavenosti 2014, která probíhá v Hradci Králové.

Do programu Bytové domy bude zahrnuta oblast podpory výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, na kterou bude poskytována podpora v podobě nevratné dotace, a to pro stavby na území celé České republiky. Další oblastí podpory bude realizace energeticky úsporných opatření v existujících bytových domech. To se ovšem týká pouze Prahy. Důvodem je kolize s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), ze kterého bude poskytována podpora mimo území hlavního města.

V současné době probíhají jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o rozdělení hraničních oblastí podpory mezi programy MŽP a MMR.

Jan Kříž z MŽP na konferenci Pasivní domy 2014 připustil podcenění propagace programu a výhod energetických úspor mezi širokou veřejností. Označil to také za jednu z příčin nízkého čerpání prostředků v letošní výzvě pro rodinné domy. Pro výzvy v příštím roce se proto zvažuje větší propagace a účinnější marketingové aktivity.

Rodinné domy v dubnu 2015

Na duben 2015 se také připravuje další výzva pro rodinné domy. Podle informací MŽP budou do podpory zařazena další opatření v oblasti C - tedy Efektivní využití zdrojů energie, což znamená dotace na zdroje tepla. V oblasti A - snižování energetické náročnosti - budou zjednodušeny podmínky. MŽP se podle Jana Kříže snaží vytvořit dlouhodobý program s pravidelnými výzvami vždy na jaře a vždy za shodných podmínek, které umožní kontinuálně pracovat na projektech budov, které mohou získat podporu.

Bez bližšího časového upřesnění zazněla i informace o přípravě podpory pro budovy veřejného sektoru v rámci programu Nová zelená úsporám. Z celkových zdrojů programu se počítá s rozdělením finančních prostředků 49 % pro rodinné domy, 21 % pro bytové domy a 30 % pro budovy veřejného sektoru.

OPŽP pro veřejný sektor

Připravuje se zároveň dotace v prioritní ose 5 Operačního programu životní prostředí podporující energetické úspory ve veřejných budovách. Cílem je snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

K úsporám se má dojít dílčími nebo celkovými úpravami obálek budov a instalací lokálních obnovitelných a nízkoemisních zdrojů při zajištění dostatečného přívodu čerstvého vzduchu a energetickém managementu. Typy podporovaných projektů by měly být energeticky úsporné renovace, podpora dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního standardu v případě výstavby nových budov a výměna nebo instalace zdrojů tepla a systémů nuceného větrání.

Struktura žádostí v rámci 1. Výzvy programu NZÚ ke dni 20. 10. 2014

zdroj tzb-info.cz