PDF Tisk Email

Co pro Vás můžeme udělat

 

1. Po vyplnění informativního formuláře Vás budeme kontaktovat a nezávazně prokonzultujeme možné varianty opatření.

 

2. Na základě pečlivé analýzy stávajícího stavu, Vašich aktuálních i budoucích potřeb navrhneme několik variant energeticko – ekonomických studií. Tomuto kroku věnujeme maximální možnou péči. Cílem je vybrat nejoptimálnější variantu.

 

3. Vypracujeme pro Vás Odborný posudek. Náš tým je složený z energetických specialistů a autorizovaných osob, kteří jsou špičkovými odborníky s dlouholetými zkušenostmi.

 

4. Účinně pomůžeme v projednávání stavebního záměru na Vašem stavebním úřadu. Připravíme podklady pro stavební úřad, případně vstupujeme do jednání se stavebním úřadem.

 

5. Provedeme elektronickou evidenci Vaší žádosti o dotaci.

 

6. Vyřídíme nebo zkontrolujeme a doručíme Státnímu fondu životního prostředí žádost a povinné přílohy.

- Odborný posudek (projektovou dokumentaci a energetický posudek)

- Krycí list

- List vlastnictví

- Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti

- Plná moc ( pokud budete chtít)

- Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem

 

7. Projednávání případných námitek nebo nedostatků se Státním fondem životního prostředí a jejich opravy.

 

8. Pomůžeme s výběrem konkrétních materiálů a volbou nejvhodnějšího dodavatele.

 

9. Zajistíme Vám kvalifikovaný stavební dozor, který dohlédne na kvalitu prováděných prací, dodržování technologických postupů, plnění smluvních termínů.

 

10. Sledujeme dodržování termínů realizací stanovené Státním fondem životního prostředí.

 

11. Realizací administrace zdaleka nekončí. Vyhotovíme nebo zkontrolujeme a doložíme Státnímu fondu životního prostředí všechny dokumenty prokazující realizaci opatření

- Soupis všech faktur souvisejících s realizací

- Faktury včetně zálohových za realizaci podporovaných opatření, rozdělených dle způsobilých a nezpůsobilých výdajů

- Faktury za zhotovení odborného posudku, provedení technického dozoru nebo za provedení měření průvzdušnosti obálky budovy

- Doklady o ukončení realizace (předávací protokol nebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu

- Potvrzení o úhradě (výpisy z banky, příjmové pokladní doklady)

- Soupis provedených prací nebo položkový rozpočet (způsobilé a nezpůsobilé výdaje, SVT kódy, atd.)

- Závěrečná zpráva odborného technického dozoru (oblast A)

- Výpis z katastru nemovitostí k novostavbě (oblast B. a C.3)

- Protokol blower door testu (oblast B a C.4)

- Aktualizovaný Krycí list technických parametrů včetně doložení parametrů použitých materiálů a výrobků.

 

12. V případě pochybení v dokladech dodavatelské firmy, společně s dodavatelem odstraníme tyto nedostatky, tak aby byly doklady Fondem akceptovatelné.

 

V případě zájmu o zprocesování žádosti o  dotaci z programu NZÚ nás kontaktujte:

Mob: 603 450 199

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Nebo vyplňte následující formulář a my Vás budeme do 48 hodin kontaktovat.