PDF Tisk Email

Nejčastější chyby

 

nejsou dodané všechny povinné údaje a přílohy

nesoulad hodnot uvedených v jednotlivých částech Odborného posudku

nesprávně zvolená systémová hranice posuzované zóny

nejsou doložené všechny vyžadované části dokumentace

jednotlivé části odborného posudku jsou autorizovány nesprávnými osobami

Projektová dokumentace – nedostatečné či nečitelné kótování, chybějící legendy místností

Energetický posudek – nezohlednění tepelných mostů, chybně uvažované hodnoty tepelné vodivosti

Zdroj: novazelenausporam.cz


Chcete se vyhnout těmto a dalším chybám? Kontaktujte odborníky .