PDF Tisk Email

Základní informace - Rodinné domy

 

1. Zahájení příjmu žádostí: 15.5.2015

Ukončení příjmu žádostí:  vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31.10.2015

Alokace finančních prostředků na Výzvu: 600 mil. Kč pro rodinné domy

 

2. Základní členění programu

 

 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Podpora zateplení a výměny oken ve čtyřech hladinách podle dosažených parametrů: od 500 - 3 800 Kč/m2

Výše dotace na odborný posudek: max. 25 000 Kč a max. 15% z dotace na opatření.

(+ 2 000 Kč Bonus v případě použití materiálů s vydaným EPD)

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Podpora novostavby rodinného domu v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu: 350 nebo 500 tisíc korun.

Podpora na zpracování odborného posudku, měření průvzdušnosti obálky budovy a odborného technického dozoru, celkem 35 000 Kč
C. Efektivní využití zdrojů energie Podpora ekologických zdrojů tepla na vytápění max. 50% pro všechny podoblasti resp. tepelné zdroje.

Výše dotace na odborný posudek: max. 5 000 Kč a max. 15% z dotace na opatření.

Detailní informace k výši dotace zde

 

Majitelé rodinných domů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji mají vzhledem k vysokému zatížení ovzduší oproti ostatním krajům o 10 % vyšší podporu. Zvýšení dotace se týká všech tří oblastí podpory. Nevztahuje se na posudek, dozor, měření vzduchotěsnosti a dotační bonus.

 

3. Žádost o dotaci může být podávána před začátkem realizace, v jejím průběhu nebo i po ukončení realizace, která proběhla po 1.1.2014. Dotace bude vyplacena vždy po ukončení realizace.

 

4. Žádost se podává elektronicky a to prostřednictvím online formuláře přístupných na internetových stránkách Programu.  Po úspěšné elektronické evidenci je nutno písemnosti s dalšími přílohami doručit do 5 pracovních dní SFŽP.

 

5. Informační systém průběžně sleduje aktuální stav alokace pro danou Výzvu a v případě jejich vyčerpání upozorní žadatele, že alokace byla vyčerpána a evidenci neumožní.

 

6. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci rodinných domů, a to jak fyzické, tak právnické osoby.

 

7. Nemovitost – rodinný dům musí být stavbou určenou pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

 

8. V případě žádostí podaných před zahájením realizace nebo v jejím průběhu je termín pro doložení dokumentů potvrzující realizaci opatření následující:

 

Oblast podpory A: 18 měsíců

 

Oblast podpory B: 24 měsíců

 

Oblast podpory C: 9 měsíců

 

ode dne akceptace žádosti. V případě kombinace opatření je stanoven jednotný termín, a to podle oblastí s nejdelší lhůtou.